Adatvédelmi nyilatkozat

A www.vra.hu honlap (a továbbiakban: VRA honlap) használata előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbiakat. A honlap használatával a használó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább írt feltételeket. Ellenkező esetben kérjük, hogy ne használja a honlapot.

A VRA honlap (domain) tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) magánszemély, aki a VRA honlapot a Vulcan Riders Magyarország Egyesület (továbbiakban: VRA Chapter 36) tevékenységének dokumentálása érdekében működteti ellenszolgáltatás nélkül.

A Tulajdonos a VRA honlapon ajánlott "VRA cuccok"-ra, és VRA honlapon ajánlott saját és ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem vállal.
A Tulajdonos nem vállal szavatosságot a honlapon található anyagok, illetve szolgáltatások pontosságáért, teljességéért, illetve naprakészségéért. A Tulajdonos kizárja felelősségét a honlapon, illetve a kapcsolódó honlapokon található anyagok, szolgáltatások, illetve információk felhasználásából származó szerződéses-, illetve szerződésen kívüli károkozásért, mind a felmerült kár, mind az elmaradt haszon vonatkozásában.
A Tulajdonosnak jogában áll bármely - a VRA honlapon található anyagot - előzetes értesítés nélkül módosítani.

A Tulajdonos nem kíván a honlapon keresztül a használóktól titkos ill. személyes adatokat vagy szellemi alkotásokat szerezni. A Használó a honlap használatával kijelenti, hogy az általa a honlapon közzétett anyagok:
 • nem titkosak, illetve nem minősülnek szellemi alkotásnak,
 • nem tartalmaznak törvénybe ütköző (pl.: uszító, pornográf,..) tartalmakat,
 • elfogadja, hogy a Tulajdonos által kért adatok célhoz kötöttek, és a megadott e-mail címére a VRA-tól érkező leveleket nem tekinti kéretlen levélnek,
 • tudomással bír arról, hogy a Tulajdonos határozott kérésére is csak technikailag korlátozott időbeni átfutással és egyéb korlátozásokkal tudja azokat törölni (pl.: minden archiválásból nem),
 • az általa feltett fénykép nyilvános lesz a honlapon,
 • rendelkezik elegendő informatikai ismerettel, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot értelmezni tudja, és hogy észrevegye, ha másik honlapra navigált át. A más honlapra történő csatlakozás a felhasználó saját felelősségére történik
A Tulajdonos a VRA honlapon tiszteletben tartja másik szellemi jogait, ennek megsértésének gyanúja esetén egyeztessen a Tulajdonossal.

A Tulajdonos lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a VRA honlap és a hozzá tartozó levelezőrendszer folyamatos és megfelelő működését, azonban ezen követelmények ill. a rögzített adatok elvesztéséből fakadó közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tulajdonos a VRA honlap tartalmának kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi. A használók a következő feltételekkel tölthetik le és használhatják fel a VRA honlap teljes ill. részleges tartalmát:
 • az abban foglalt szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
 • a tartalmakhoz tartozó személyiségi jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
 • a tagi belépéshez kötött tartalmakat kizárólag a Tulajdonos írásos, előzetes hozzájárulásával lehet más helyen nyilvános vagy zárt hozzáférésű honlapon, közzétenni,
 • a VRA honlapról való letöltött anyagok mindenkor a forrás megjelölésével használhatók.
A Tulajdonos hozzájárul, hogy bárki, más honlapokon a jelen honlapra hivatkozást helyezzen el, azzal a feltétellel, hogy az elhelyező betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve a Tulajdonos következő szabályait:
 • Tilos közzétenni valótlan tartalmú információt a Tulajdonosról illetve a VRA-ről, valamint annak termékeiről és szolgáltatásairól.
 • Tilos a VRA VRA Chapter 36 logó engedély nélküli felhasználása.
 • Tilos olyan hamis látszat keltése, hogy a Tulajdonos illetve a VRA helyesli a hivatkozó honlap tartalmát, az ott bemutatott termékeket, illetve szolgáltatásokat.